fredag 5 oktober 2012

Laboration, No

Laborationsrapport - Blandning eller förening? Syfte: Förstå kemiskt förändring/kemisk förening är. Lära sig att undersöka ämnens egenskaper. Uppgift: Undersöka svavel och järn egenskaper före och efter uppvärmning Hypotes: Material: Svavelpulver, järnpulver, 2 bullformar provrör, sked, spatel Utförande: 1. Väg upp 4 g järnpulver och 7 g svavelpulver i var sin bullform Undersök svavel och järns egenskaper 2. Hällsvavel- och järnpulver i ett provrör Upphetta blandningen i dragskåp. Låt svalna. Undersök svavel och järns egenskaper. Resultat: Svavels egenskaper före uppvärmning- Svavel är gult, pulverform, inte magnetiskt, inte lösligt i vatten, lättare än vatten. Järns egenskaper före uppvärmning- Järn är grått, det är pulverform, det är magnetsikt, upplöses inte i vatten, tyngre än vatten. Efter uppvärmningen: har en grå-svart klump bildats den är lite magnetisk. den är fast form, den är tyngre än vatten, Och den leder ström. Slutsats: När man hettar upp järn och svavel pulver så reagerar de med varandra och bildas ett nytt ämne. Det har skett en kemisk reaktion. Det nya ämnet heter järnsulfid. Reaktions formel: Järn + svavel = Järnsulfid Kemisk beteckning: Fe + S = FeS Fel källor: Järnsulfid är inte magnetiskt, vår järnsulfid klump var lite magnetisk. Hade vi upphetat provröret längre så hade allt svavel och järn reagerat med varandra Nu fanns det rent järn kvar i klumpen som gör att klumpen är lite magnetisk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar