fredag 21 mars 2014

Sårbara&Optimala Länder, So

3 sårbara platser 
Thailand
San Francisco i USA
Island

Varför är de sårbara?
Thailand är mest sårbart för sina tsunamis. Alltså att kontinental-plattorna rör på sig i vattnet så att det uppstår en tsunami. 
San Francisco är sårbart på grund av att kontinental-plattorna ligger precis under staden. Så när de rör på sig så kan hus vägar och rör, elektricitet och allt förstörs. 1906 var nästan San Franciscos undergång. Jordskalvet varade i bara en minut men tre tusen personer omkom. Mellan 225 000 och 300 000 blev hemlösa i staden då hela befolkningen var 400 000. Man vet aldrig när det kommer ett nytt stort skalv. Just nu är det lugnt med små skalv men staden ligger fortfarande i stor oro.
Islands sårbarhet är att det finns många vulkaner som kan få utbrott när som helst. Senaste utbrotten var under våren 2010 då Eyjafjallajökull hade flera utbrott. Det kom så mycket rök och vulkanisk aska över Europa att de fick stoppa alla flygplan i Sverige och flera andra länder i nordvästra Europa. Senare blev det luftrumsrestriktioner i 26 av Europas övriga länder. 

Finns det någon lösning på problemen?
För att undvika stora skador när jordbävningar, tsunamis bygger man säkrare och starkare vägar hus och fönster mm. Om man bygger starka vallar vid vattnet håller det emot vattnet ett tag och folk hinner fly. Man skulle även kunna utbilda folk så att de vet vad de ska göra när något av detta sker så de kan hjälpa andra och sig själva. Då kanske dödstalet minskar. Man har utvecklat sätt så att man kan se innan någon sårbarhet händer, så man får reda på att det händer om till exempel cirka 2 timmar, så folk hinner fly från platsen.

3 optimala
Sverige
Schweiz
Monaco

Varför är det inte sårbart?
Ingen av länderna är sårbara eftersom de inte har några vulkaner och ligger mitt på kontinental-plattorna. Alla länderna har även god ekonomi att bygga säkra hus och vägar mm och har även god kontroll på infrastrukturen.


Vad finns det för framtida problem?
Sveriges och Monacos sårbarhet som kanske sker om några år skulle kunna vara om vatten nivån i hav, flodar och sjöar skulle höjas på grund av att antarktiskt smälter. Vilket skulle skapa en mindre yta att bo på och många hade behövt flytta från sina hus som ligger vid vatten. 

I Schweiz skulle det kunna bli bergskred då det blir mycket laviner och stenbumlingar som trillar ner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar