måndag 27 januari 2014

Relationen Anna-Peter

Anna och Peter har nu längre fram i boken fått en mer vänskaplig relation. Det Anna inte tycker om är när Peter kommenterar mrs Pinsent och om hur Grange Hall är uppbyggt i relation till allt. Hon tycker inte heller om att han försöker visa henne att allt är fel och att hennes bild av hennes egna föräldrar är fel. Trots detta kan hon inte låta bli att bli generad när hon träffar honom och känna hennes hjärta slå snabbare. Ingen av de båda vågar nog visa sina starkare band än bara vänner men det kommer nog.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar